Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu (ATVİK) tarafından belirlenen takvim

Tarih

Süreç

4-13 Ocak 2021

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarına, 2020 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetlerine ilişkin örnek kanıt ve belgeleri de eklenerek Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) üzerinden başvuru yapılması.

14-18 Ocak 2021

Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi işleminin tamamlanması.

19-20 Ocak 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun hazırladığı karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

21-26 Ocak 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

27 Ocak 2021

Komisyon kararlarının ATOSİS üzerinden ilan edilmesi.

29 Ocak- 03 Şubat 2021

Komisyon tarafından ilan edilen karara itiraz edilmesi.

4-5 Şubat 2021

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

7 Şubat 2021

Akademik teşvik ödeneği nihai listesinin ATOSİS üzerinden ilan edilmesi.