Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu (ATVİK) tarafından belirlenen takvim


Tarih

Süreç

02 Ocak 2024 (00:00) 

-

10 Ocak 2024 (23:59)

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarına, 2023 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YOKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetlerine ilişkin örnek kanıt ve belgeleri de eklenerek Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) üzerinden başvuru yapılması.

11 Ocak 2024 (00:00)

-

15 Ocak 2024 (23:59)

Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi işleminin tamamlanması.

16 - 17 Ocak 2024  Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme   Komisyonunun hazırladığı karar tutanağı,   değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı   olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı,   fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür   tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik   Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna   gönderilmesi.

18 - 23 Ocak 2024

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

24 Ocak  2024

Komisyon kararlarının ATOSİS üzerinden ilan edilmesi.

25 -31 Ocak 2024 

Komisyon tarafından ilan edilen karara itiraz edilmesi.

1 - 5 Şubat 2024

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

6 Şubat 2024

Akademik teşvik ödeneği nihai listesinin ATOSİS üzerinden ilan edilmesi.