2023 Yılına ait Akademik Teşvik başvuru sonuçları ATOSİS üzerinden ilan edilmiştir. Sonuçlara 01.02.2024 tarihine kadar itiraz hakkı bulunmaktadır.İtiraz dilekçesinin ATOSİS üzerinden oluşturularak, ıslak imzalı olarak, Fakülte aracılığıyla Başkanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. 

Akademi Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı