2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Sonuçları ATOSİS üzerinden yayınlanmıştır.

Sonuçlara itirazlar 02.02.2023 tarihine kadar ATOSİS üzerinden ve ıslak imzalı olarak ilgili birim üzerinden Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir.