Değerli Akademisyenlerimiz 2023 Yılı Akademik Teşvik Başvuru süresi 11.01.2023 Perşembe günü saat 23:59' a kadar uzatılmıştır. Sürecin mevzuatla belirlenen tarihe kadar tamamlanabilmesi için başka uzatma olmayacaktır.